Свободни позиции – дългосрочна Европейска доброволческа служба (EVS)  – Испания

EVSspainДейностите   по   проекта  са в сферата на младежката информация и младежките политики: администрация и поддържане на международната кореспонденция на посрещащата организация, организиране на младежки лагери, разработване на информационни материали. Финансовият грант  по програма Еразъм + осигурява  на  EVS   доброволеца  настаняване, месечна сума за джобни пари,  месечна  сума  за  храна , езиково  обучение, медицинска застраховка. Покриват се 90%  от  разходите  за  международен транспорт  в  двете  посоки.                    Крайният срок за кандидатсване е  24/8/2014.  Повече информация на e-mail:  iccs.bulgaria@gmail.com

 

Свободна позиция – дългосрочна Европейска доброволческа служба (EVS) – на о-в Хиос, Гърция
Volunteersneeded

Дейностите   по   проекта  са в сферата на образованието,    новите   медии  и  технологии.    Проектът осигурява дом,  джобни  пари  (€95 месечно ), месечна  сума за храна (180€ на месец),  медицинска застраховка за времето на  доброоволческата служба. Покриват се  90%  от разходите  за  международен  транспорт  в  двете  посоки  —  от и до  страната, от която идват. Осигуряват се  езиково обучение,  както и сертификати  в края на  проекта.                                  Краен срок за кандидатстване:  29/08/2014г.                                          Повече  информация   на  – e-mail:                          iccs.bulgaria@gmail.com

 

 

Свободна позиция – дългосрочна Европейска доброволческа служба (EVS) в Северна Испания. 1erasmusplus

За времето на проекта, на EVS доброволците се гарантира дом, месечна сума за храна (€250), джобни пари  (€105  на  месец), здравна  застраховка.  На доброволците се покриват 90% от разходите  за  международен транспорт в двете посоки  от и   до  страната,  от  която идват. Осигурява  се  езиково обучение  и  сертификат  в края на проекта. Краен срок за кандидатстване: 30/08/2014г.

Повече  информация на e-mail: iccs.bulgaria@gmail.com